terug naar de tijdlijn

Bezoek Ameland

11-03-2017

Vandaag vindt de aftrap plaats van een proces dat eind dit jaar uitmondt in een toekomstvisie voor de Boschplaat. Als eerste, van in totaal vier verkennende bijeenkomsten dit voorjaar, bezoeken een kleine  veertig betrokken eilanders Ameland. Ze worden hier rondgeleid door beheerders van Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Insteek van het dagprogramma: hoe gaan beide natuurorganisaties, en ook Rijkswaterstaat, op het buureiland om met het beheer van zowel de zeereep als het Oerd en De Hon. Beide natuurgebieden op de eilandstaart laten zich goed vergelijken met de Boschplaat.

Uitgelicht:

Verslag bezoek Ameland

Beeldverslag Ameland, interviews

Excursie AmelandDeel deze pagina: