terug naar de tijdlijn

Eerste verkenning met bewoners

21-03-2017

Vandaag gaat Staatsbosbeheer met de eerste groep eilanders op verkenning naar de Boschplaat. Een kleine veertig man geven acte de presence. De trip gaat met twee huifkaren vanaf de parkeerplaats van het Heartbreak Hotel over het strand naar paal 20.

Kalkrijk. Aangeland bij de stuifduin aldaar, neemt Rijkswaterstaat medewerker Jan Roelof Witting het woord. Hij vertelt hoe ter plekke een stuifkuil is ontstaan en hoe belangrijk het voor de vegetatie is dat er vers, kalkrijk zand achter de duinen en dijk wordt aangevoerd.

Niveauverschil. Vervolgens gaat de rit richting paal 23 waar Freek Zwart (Staatsbosbeheer) laat zien dat er achter vlak achter de stuifdijk sinds 1935 slechts 3 tot 9 centimeter zand en slib is aangevoerd. Tegen tussen de 20 en 25 centimeter richting de rand van het wad, tussen ‘de duintjes’. Gevolg is dat er tussen wad en stuifdijk een kom ontstaat, die maximaal 10 keer per jaar – bij springvloed – wordt overspoeld. Tegen twee keer daags ter hoogte van de kwelder. Resultaat is een veroudering, verschraling en vernatting van dit deel van de Boschplaat, waar het duinriet welig tiert.

SWOT. Na de huifkartocht schuift het gezelschap aan voor een hapje en drankje in het Heartbreak Hotel. Hier wordt er in groepjes een SWOT gemaakt. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen worden na de verse indrukken groepsgewijs besproken, aan papier toevertrouwd en toegelicht. Het materiaal wordt verzameld en gebruikt voor het samenstellen van de toekomstvisie.

Uitgelicht:

Uitkomst SWOT analyse 21 maart

Eerste bewonerssessie op Boschplaat

Boschplaat paal 20 en 23Deel deze pagina: