terug naar de tijdlijn

Colofon & disclaimer

Colofon
Deze terugblik op Expeditie Boschplaat is een uitgave van Staatsbosbeheer en de eerste, belangrijke aanzet tot het opstellen van een Toekomstvisie 2050 voor dit natuurgebied. Dit in opdracht van de provincie Fryslân.

Coördinatie en procesbegeleiding Expeditie Boschplaat
Staatsbosbeheer
Nij-sicht
Waterloo Communicatie

Redactie
Staatsbosbeheer
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar


Vormgeving en productie digitale tijdlijn
TWonline


© Staatsbosbeheer, juli 2017


Disclaimer
Bij de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kan de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk verkeerde informatie.

 Deel deze pagina: