terug naar de tijdlijn

Werkconferentie Terschelling

31-05-2017

De dag begint op de Boschplaat waar bij het krieken van de dag een ontbijt wordt geserveerd. Gevolgd met een verhaal over de begrazing van de Groede en een bezoek aan de eendenkooi van Staatsbosbeheer.

Na deze break wordt kort stil gestaan bij de bevindingen van de eerste dag, voordat de handen uit de mouwen worden gestoken tijdens de werksessie.

Insteek. Een twintigtal professionals, van verschillende pluimage, buigen zich – onder leiding van landschapsarchitect Peter de Ruyter – over een toekomstbeeld van de Boschplaat. Dit gebeurt in drie groepen, elk met een eigen insteek:

  • volledige dynamiek (wat zouden jullie doen als je vrije hand krijgt en hoe ziet de Boschplaat er dan in 2050 uit)
  • optimale biodiversiteit en grootte eiland (wat zouden jullie doen om biodiversiteit en oppervlakte eilandstaat te behouden/vergroten en hoe ziet de Boschplaat er dan in 2050 uit)
  • cultuurhistorie, recreatie en toegankelijkheid (wat zouden jullie doen om deze aspecten te optimaliseren en hoe ziet de Boschplaat er dan in 2050 uit)

Waardevol. De ideeën worden vervolgens verwerkt in schetsen, waarbij tot slot de drie verschillende uitgangspunten en resultaten worden gecombineerd in een mogelijke toekomstschets. Mogelijke, want duidelijk mag zijn dat er zonder restricties – die er vanzelfsprekend wel zijn in een natuurgebied – is gebrainstormd en geschetst. Desalniettemin levert de schetsschuit interessante bouwstenen op en worden er over en weer kennis en ervaringen uitgewisseld. Een van de suggesties, waar Staatsbosbeheer graag mee aan de slag wil, is het (meer) betrekken van eilanders bij de Boschplaat. Niet alleen via excursies en het delen van informatie, maar wellicht ook door er samen werk van te maken.

Het filmpje geeft een mooi beeld van de sfeer, middag en wat een en ander oplevert.

Uitgelicht:

Videoverslag werkconferentie dag.2

Volledig dynamiek, schets

Optimale biodiversiteit, grootte eiland

Cultuur, recreatie en toegankelijkheid

Samengestelde schetsDeel deze pagina: