terug naar de tijdlijn

Tussenstand Boschplaatvisie

11-01-2018

Na de zomer zijn we gestart met het maken van de toekomstvisie. Omdat er sindsdien nieuwe aspecten aan het licht kwamen, neemt dit meer tijd in beslag dan verwacht. De Boschplaatvisie presenteren we daarom in het najaar aan de Provincie Fryslân en de eilanders.

Meer informatie nodig
De afgelopen maanden bleek er meer informatie nodig is om een gedegen visie te kunnen vormgeven. Zo blijkt bijvoorbeeld dat ook de zuidkant van de Boschplaat, langs het wad, erodeert. Ook over de ontwikkeling van het zeegat tussen Terschelling en Ameland wordt steeds meer bekend. Daarnaast ontstaat in de Cupido’s polder een vergelijkbare eentonige plantengroei als op de rest van de Boschplaat. Experts van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Natuurkwaliteit (OBN), met daarin specialisten van o.a. Deltares, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn gevraagd advies te geven. Daarmee benutten we ook de op andere eilanden opgedane kennis. Deze rapportages zijn eind 2017 opgeleverd.

Wat staat er straks in de visie?
Staatsbosbeheer presenteert die visie komend najaar. Leidende principes vormen de basis: richtlijnen die zijn opgesteld naar aanleiding van de inbreng en inspraak van eilanders en experts. Ook worden enkele, mogelijk maatregelen voor toekomstig beheer voorgesteld. Onderbouwd met rapportages van deskundigen. Een van de uitkomsten, waar we komend jaar mee aan de slag gaan, is het betrekken van eilanders bij het gebied. Zo starten we een Boschplaatcursus voor eilanders die als vogelwachter aan de slag willen en voor voerlieden van Huifkarbedrijf Terpstra.

De visie is straks klaar, en dan?
Zodra de visie is gepresenteerd en overhandigd aan de Provincie Fryslân verwachten we de opdracht te krijgen om op basis van de visie een uitvoeringsplan te maken. Uitvoeringsmaatregelen worden daarin concreet uitgewerkt. De uitvoering zelf staat, conform de nieuwe Natura 2000 Beheerplanperiode, vanaf 2022 gepland. Vanaf dat moment kan er dus geld worden gereserveerd voor maatregelen. Wij hopen echter eerder te kunnen starten. Met de toekomstvisie als uitgangspunt, willen wij de eilanders opnieuw betrekken bij het uitwerken van de maatregelen. Dit kan in de vorm van een werkgroep, maar bijvoorbeeld ook via excursies.

Wat doet Staatsbosbeheer tot die tijd?
Tussentijds werkt Staatsbosbeheer aan de realisatie van een digitaal magazine waarin zowel achtergrondinformatie als de visie te vinden is. Daarnaast verschijnt er een beknopt, gedrukt visiedocument. De komende maanden benutten we ook om de nieuw ingewonnen informatie te verwerken. Na de zomer wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar de Boschplaatvisie wordt gepresenteerd. Het uitvoeringsplan volgt, zodra de Provincie Fryslân Staatsbosbeheer daar de opdracht voor geeft.Deel deze pagina: