terug naar de tijdlijn

Toekomstvisie, de opdracht

13-02-2017

In opdracht van de Provincie Fryslân start Staatsbosbeheer, samen met bewoners, geïnteresseerden en deskundigen, een expeditie die eind 2017  leidt tot een gedeelde toekomstvisie op het Terschellinger natuurgebied de Boschplaat. Dit onder de noemer: expeditie Boschplaat. De vraag is hoe de Boschplaat er rond 2050 uit ziet wanneer er, zoals nu, niet actief wordt beheerd. Houdt het kweldergebied bijvoorbeeld de zeespiegelstijging bij? Hoe ontwikkelen flora en fauna zich? En behoudt de Boschplaat haar (Europese) status van natuurreservaat en N2000-gebied bij ongewijzigd beheer?

Breed gedragen. Voor de antwoorden op deze en andere vragen betrekt Staatsbosbeheer eilanders en externe deskundigen nauw bij de visieontwikkeling. Onder meer door samen de Boschplaat te bezoeken, meningen, ervaringen en suggesties te verzamelen. Maar ook door experts hun licht over de Boschplaat te laten schijnen tijdens het symposium en de werksessies eind mei. Ondertussen worden eilanders, en andere geïnteresseerden, op de hoogte gehouden via Echt Terschelling. En bevraagd via enquêtes. Zo verwacht Staatsbosbeheer het komend half jaar voldoende munitie te verzamelen om eind 2107 een breed gedragen toekomstvisie te presenteren als basis voor een nieuw natuurbeheerplan.

Uitgelicht:

Persbericht Start Visieontwikkeling BoschplaatDeel deze pagina: